Đập đồ +6 trong Avatar

Share:
Cách này thành công đến 65%.
Ngắn gọn: đầu tiên mọi người cần chuẩn bị đủ đá để đập.
Đối vs cánh thì chuẩn bị 15 phát.
Còn các đồ khác thì 5-10 phát.
Cách đập đầu tiên vào khu mua sắm chọn khu ít người rùi bấm vào thợ kim hoàn khi hiện bảng đập đồ ta đăng xuất rồi vào lại lần này vào nông trại rồi chăm sóc cây rồi qua khu mua sắm chọn nơi ít người rồi đập.
Lưu ý khoảng thời gian đập đồ là 2h sáng hoặc 9h30 tối.
Đã thành công 2 nick.
Nguồn: Internet.