Chuyện ở nhà hàng

Share:
Tại quán ăn, ông khách bực mình gọi bồi bàn lại quát tháo.
- Anh giải thích thế nào về chiếc máy trợ thính trong bát súp của tôi?
- Thưa ngài, ngài nói gì tôi nghe chưa được rõ...
***
Một bà khoe với bạn:
- Con trai tôi mỗi khi ghi chép là mọi người lại chăm chú nhìn.
- Tuyệt quá, thế con trai bà làm thơ à?
- Không, nó làm bồi bàn cho một tiệm ăn.