Ai sợ vợ nhất?

17/08/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi:

- Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?

Chưa ai dám đáp thì sư cụ đã nhận ngay:

- Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!

Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:

- Sư cụ có vợ đâu mà sợ?

- Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Ai sợ vợ nhất?
Ai sợ vợ nhất? Ai sợ vợ nhất?
910

Ai sợ vợ nhất?