Ai tìm ra châu Mỹ

17/08/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Trong giờ địa lý, thầy giáo gọi Hà:

- Em hãy chỉ đâu là châu Mỹ?

- Thưa thầy, đây ạ! – Hà chỉ trên bản đò.

- Tốt lắm! Nào, thế bây giờ trò Bi hãy nói cho thầy biết ai đã có công tìm ra châu Mỹ?

- Thưa thầy, bạn Hà.
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Ai tìm ra châu Mỹ
Ai tìm ra châu Mỹ Ai tìm ra châu Mỹ
910

Ai tìm ra châu Mỹ