Bay nhanh...

28/08/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Có hai con đại bàng đang bay với nhau. Bỗng nhiên nó thấy một chiếc máy bay phản lực bay ngang qua.

Đại bàng A : Làm sao mà mấy thứ đó có thể bay nhanh thế nhỉ ?

Đại bàng B : Mày thử bị đốt đuôi như nó coi mày có bay nhanh như thế không.
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Bay nhanh...
Bay nhanh... Bay nhanh...
910

Bay nhanh...