Bố ai giỏi hơn?

17/08/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Ba cậu bé nói chuyện với nhau. Cậu bé thứ nhất nói: "Bố tớ chạy nhanh nhất. Ông bắn một mũi tên và chạy về đích trước nó".

Cậu thứ hai: - Bố tớ là thợ săn, ông bắn nhầm một phát súng vào bạn săn, sau đó còn kịp chạy đến kéo ông kia tránh viên đạn.

Cậu bé thứ ba nghe xong, bĩu môi nói: - Bố tớ là một nhân viên Nhà nước. Ông hết giờ làm việc lúc 5h chiều và về đến nhà lúc 4h15.
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Bố ai giỏi hơn?
Bố ai giỏi hơn? Bố ai giỏi hơn?
910

Bố ai giỏi hơn?