Chịu được mùi hôi

16/08/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Có ba người thi xem ai chịu được mùi hôi của heo lâu nhất:

-Người thứ nhất: vào chuồng heo được hai ngày thi chạy ra bảo:" hôi quá chịu không nổi"

-Người thứ hai: vào được ba ngày thì chạy ra không nói được gì

-Người thứ ba: vào được một tuần thi chú heo chạy ra và bất tỉnh nhân sự
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Chịu được mùi hôi
Chịu được mùi hôi Chịu được mùi hôi
910

Chịu được mùi hôi