Game Nguyệt Quang Bảo Hạp Việt Hóa

Share:

Game Nguyệt Quang Bảo Hạp

kể về câu truyện từ thủa khai thiên lập địa, khi trời đất còn hỗn mang, thần vốn vô sinh vô tử, bất diệt bất vong và cô tịch vĩnh hằng…
Sau cùng, Thần hoá giải toàn thân, sinh ra nhật nguyệt tinh tú, chư thần và sinh linh vạn vật... Vật chất trong thế giới do Thần Bàn Cổ tạo ra được cấu tạo bởi 5 nguyên tố: Kim,Thủy,Mộc,Hỏa,Thổ.
Khi đó có xuất hiện 1 loại Tiên Thiên Kỳ Vật tương truyền rằng do trái tim của Bàn Cổ tạo thành tên là

"Nguyệt Quang Bảo Hạp"

. Theo truyền thuyết thì ai nắm giữ được "Nguyệt Quang Bảo Hạp" thì sẽ điều khiển được không gian và thời gian không có ai địch nổi. Nhưng do một cố sự nào đó mà Nguyệt Quang Bảo Hạp đã chia thành nhiều mảnh rải rác khắp nhân gian và từ đó truyền thuyết cũng mai một theo thời gian của nó.
Vào thời gian sau,Hàn Tương Tử 1 phàm nhân vì truy cầu Thiên Đạo đã bái "Thái Ất Chân Nhận" làm thầy trên đỉnh Thiên Sơn bắt đầu 1 cuộc sống tu luyện đầy khó khăn  "Nguyệt Quang Bảo Hạp" nên tìm mọi cách thu thập các mảnh vỡ nhằm khôi phục lại Tiên Thiên Kỳ Vật ấy nhằm thỏa mãn ách thống trị của hắn.Liệu Hàn Tương Tử có thể ngăn chặn được âm mưu của hắn hay không? Hãy tải game Game Nguyệt Quang Bảo Hạp Việt Hóa để có thể biết rõ câu truyện nhé.
Tải Về Máy