Hiện tượng

17/08/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Trong giờ học vật lý cô giáo hỏi học sinh :

- cô: các em cho cô biết hiện tuợng gì xảy ra khi cô ném cuc đá xuông hồ? (ý nói hiện tượng sóng)

- Tèo nhanh nhảu: thưa cô cục đá sẽ...lặn ạ!

- cô: ><
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Hiện tượng
Hiện tượng Hiện tượng
910

Hiện tượng