Hướng Dẫn Luyện Đồ KPAH 3D

Share:

I. Về Trang Bị Luyện :
Trang bị chế tạo trong

Khí Phách Anh Hùng 3D

được phân cấp theo màu như sau :
- Trắng -> Xanh Dương -> Đỏ -> Xanh Lá(như hình dưới)
Trong mỗi màu sẽ phân cấp theo thứ tự như sau :
- Tam phẩm -> Nhị phẩm -> Nhất phẩm
Như vậy trang bị Xanh Lá - Nhất Phẩm sẽ là trang bị mạnh nhất.
II. Về Luyện Trang Bị :
1.Yêu Cầu :
- Nhân vật phải đạt Lv 10 trở lên mới có thể sử dụng chức năng luyện trang bị
- Chỉ có thể luyện trang bị có Lv 24 trở lên
- Để luyện trang bị người chơi cần có trang bị để làm nguyên liệu và Luyện kim dược. Trang bị có thể nhặt hoặc mua tại Hắc Ngưu, Thiết Bì, Luyện kim dược có bán tại Phú Ông.

2.Luyện Trang Bị :
- Người chơi tương tác NPC hắc ngưu để tiến hành luyện trang bị.
- Trang bị cần luyện(trang bị chính) phải được đặt ở giữa
- Trên cùng đặt Luyện kim dược
- Các bạn tham khảo hình dưới :
- 4 trang bị xung quanh phải có Lv bằng + - 5 so với trang bị cần luyện
- 4 trang bị xung quanh bắt buộc phải cùng màu với trang bị cần luyện (vd : cùng nàu trắng hết)
- Các trang bị xung quanh không nhất thiết phải cùng loại với trang bị cần luyện.
- Khi luyện thành công trang bị sẽ thăng cấp màu theo thứ tự Trắng > Xanh Dương > Đỏ > Xanh Lá.
Lưu ý :
- Khi Luyện thành công vật phẩm chỉ thay đổi màu chứ không thay đổi cấp độ
- Khi thất bại sẽ bị mất cả 5 trang bị và Luyện kim dược đã bỏ vào luyện
- Phẩm chất của Luyện kim dược càng tốt thì khả năng thành công khi luyện sẽ càng cao
Chúc Các Bạn Thành Công
Nguồn: Sưu Tầm