Thay đổi lịch sử

17/08/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Trong giờ Sử, cô thấy Bư đang nói chuyện.

- Bư, em hãy cho cô biết: Ai là người làm thay đổi bộ mặt lịch sử Việt Nam ở giai đoạn Trịnh – Nguyễn suy vong.

- Thưa… nhà viết sử
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Thay đổi lịch sử
Thay đổi lịch sử Thay đổi lịch sử
910

Thay đổi lịch sử