Tình nguyện "đổ vỏ ốc"

17/08/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Một ông chồng vốn tế nhị và nể vợ, nghe nói vợ có chuyện mèo mỡ, vẫn định bụng khi nào có dịp sẽ nhắc nhẹ cho vợ biết.

Một hôm, gặp vợ đang ngồi ăn ốc ở chợ, ông ta rất lịch sự đến gần mẹt ốc rỉ tai vợ:

- Em cứ yên chí ăn ốc đi, còn vỏ, anh sẽ đổ cho.

- !!!!!
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Tình nguyện "đổ vỏ ốc"
Tình nguyện "đổ vỏ ốc" Tình nguyện "đổ vỏ ốc"
910

Tình nguyện "đổ vỏ ốc"