Đường nào cũng chết

16/08/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Bạn Gái: Anh Thấy em có mập không

Bạn Trai: Không

Bạn Gái: Anh nói dối em ghét anh

Bạn Trai: có

Bạn Gái: Sao anh dám chê tui tui ghét anh
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Đường nào cũng chết
Đường nào cũng chết Đường nào cũng chết
910

Đường nào cũng chết