15-5=?

03/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
- Có 15 học sinh kéo nhau ra sông. Trong đó, 5 em bị bố mẹ cấm không được tắm sông. Vậy có mấy em xuống tắm?

- Cả lớp đồng thanh trả lời: Mười lăm!
top Facebook Google twitter
Từ khóa: 15-5=?
15-5=? 15-5=?
910

15-5=?