Ai cũng phản đối

01/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Hans than thở với bạn:

- Hễ tớ đưa cô nào về giới thiệu thì y như rằng mẹ tớ không đồng ý.

- Người bạn khuyên nhủ: Vậy cậu thử giới thiệu một cô gái giống tính mẹ cậu xem.

- Tớ cũng đã đưa một cô như thế về nhà, nhưng bố tớ phản đối gay gắt. Ông ấy nói thầm vào tai tớ: "Đừng ngu như bố ngày xưa con ạ".
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Ai cũng phản đối
Ai cũng phản đối Ai cũng phản đối
910

Ai cũng phản đối