Ai giỏi hơn?

03/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
- Tèo: Bố tớ là giỏi nhất , làm kỹ sư ở tận thành phố.
- Tí: Còn bố tớ làm thợ lặn tìm ngọc trai.
- Tùng: Thôi các cậu đừng nói nữa bố tớ bảo vua gật đầu thì gật, quay phải thì quay, đứng lên thì đứng. Oai lắm đó!
- Tèo và Tí (đồng thanh): Làm gì vậy ?
- Tùng: Thợ hớt tóc.
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Ai giỏi hơn?
Ai giỏi hơn? Ai giỏi hơn?
910

Ai giỏi hơn?