Biết viết nhưng không biết đọc

03/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Người cai tù hỏi tù nhân Maritnez.

- Anh có biết đọc và viết không?

- Tôi biết viết nhưng không biết đọc.

- Hãy viết tên anh vào đây!

- Maritnez viết nguệch ngoạc vài chữ rất to rồi đưa cho người cai tù.

- Anh viết cái gì thế này?

- Tôi không biết. Tôi đã nói với anh là tôi không biết đọc mà.
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Biết viết nhưng không biết đọc
Biết viết nhưng không biết đọc Biết viết nhưng không biết đọc
910

Biết viết nhưng không biết đọc