Cây gỗ

02/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Đang trong giờ lao động của đơn vị, hạ sĩ gặp hai lính đi nối đuôi nhau, liền bảo họ dừng lại và hỏi:

- Này, các anh đi đâu thế hả?

- Chúng tôi khênh cây gỗ về kho?

- Cây gỗ nào?

- Trời ơi, quỷ thật, chúng tôi quên khuấy mất cây gỗ.
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Cây gỗ
Cây gỗ Cây gỗ
910

Cây gỗ