Chào cô! Bố em

01/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Một học sinh nghỉ học không có lý do.

- Cô giáo hỏi:Tại sao hôm qua em không đi học?

- Thưa cô... vì em bị ốm ạ.

- Chậm nhất là ngày mai em phải đưa cô giấy của bố hoặc mẹ em.

- Vâng, thưa cô.

Hôm sau, học sinh đưa cô giáo tờ giấy có những dòng chữ sau đây: "Thưa cô giáo, con tôi nghỉ học hôm qua vì nó bị ốm. Chào cô. Bố em".
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Chào cô! Bố em
Chào cô! Bố em Chào cô! Bố em
910

Chào cô! Bố em