Chỉ bằng phân nửa thôi

03/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
- Còm nhom: Này, tớ thấy ngay cả đứa học giỏi nhất lớp mình cũng chỉ bằng phân nửa cậu thôi…
- Béo ú: Thật thế ư? Cậu quá lời rồi!
- Còm nhom: Thì đấy, so với cái Mỹ, cậu chả nặng gấp đôi và ngồi tốn chỗ gấp đôi nó còn gì!
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Chỉ bằng phân nửa thôi
Chỉ bằng phân nửa thôi Chỉ bằng phân nửa thôi
910

Chỉ bằng phân nửa thôi