Chỉ một ngày

26/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau:

- Cậu biết không, bà hàng xóm nhà mình sau khi chồng qua đời, chỉ mới một đêm thôi mà tóc bà ấy đã bạc trắng.

- Thế mà cũng thấy lạ! Tớ biết một bà, mới một ngày mà tóc đang bạc đã chuyển thành đen!
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Chỉ một ngày
Chỉ một ngày Chỉ một ngày
910

Chỉ một ngày