Chúc mừng

03/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
- Mua hoa, mua hoa tặng vợ này!

- Tôi không mua, tôi chưa có vợ.

- Thế thì mua hoa tặng người yêu vậy.

- Tôi cũng chưa có người yêu.

- Thế thì hãy mua hoa để chúc mừng cho chính anh đã có một cuộc sống vô tư đến thế.
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Chúc mừng
Chúc mừng Chúc mừng
910

Chúc mừng