Đến đâu?

26/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Trong giờ địa lý, cô giáo hỏi:

- Em nào cho cô biết, nếu ta đào một cái lỗ thật sâu ở lớp học này (ý nói đến tâm trái đất), chúng ta sẽ đi đến đâu?

- Phía cuối lớp học vọng lên tiếng trả lời: Thưa cô, chúng ta sẽ đi đến phòng kỷ luật ạ!
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Đến đâu?
Đến đâu? Đến đâu?
910

Đến đâu?