Đòi hỏi

03/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Một phụ nữ trách người đi ăn xin:

- Trông anh cũng khoẻ mạnh bình thường như bao người khác. Đi xin như vậy mà không ngượng à?

- Thế thì ý bà muốn tôi phải què chân, cụt tay, đui mù, sứt mẻ chứ gì? Cho được bao nhiêu mà đòi hỏi nhiều thế?
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Đòi hỏi
Đòi hỏi Đòi hỏi
910

Đòi hỏi