Dùng suốt đời

03/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Khách hàng khiếu nại:

- Cái đồng hồ tôi mua ở đây mới dùng có nửa năm đã hỏng, chỉ còn có nước quẳng đi. Thế mà ông dám bảo là tôi có thể dùng nó đến hết đời.

- Thưa ông, vì bữa đó, tôi nom sắc diện của ông kém lắm...
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Dùng suốt đời
Dùng suốt đời Dùng suốt đời
910

Dùng suốt đời