Không cần phải tránh

03/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Trong phòng khám...

- Bệnh nhân hỏi bác sĩ: Thưa bác sĩ, lẽ nào phần còn lại của cuộc đời tôi phải tránh xa mọi sự cám dỗ như rượu chè, cờ bạc, phụ nữ?

- Không, khi cụ 70 tuổi như hiện nay thì mọi sự cám dỗ ấy tự nó sẽ tránh xa cụ.
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Không cần phải tránh
Không cần phải tránh Không cần phải tránh
910

Không cần phải tránh