Không dùng tài liệu

26/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Đi học về, Tý khoe với mẹ :
- Tý: Mẹ ơi! Hôm nay kiểm tra 1 tiết, lớp con không ai xem tài liệu và quay bài của nhau cả.
- Mẹ: Tốt! Thế kiểm tra môn gì vậy?
- Tý: Dạ , kiểm tra môn thể dục, môn nhảy cao ạ !
- Mẹ: Trời!!!
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Không dùng tài liệu
Không dùng tài liệu Không dùng tài liệu
910

Không dùng tài liệu