Không nghe lời

03/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Bố chất vấn con trai:

- Bố nghe mẹ nói, con chẳng chịu nghe lời mẹ phải không?

- Dạ, con con…

- Thôi, đừng quanh co nữa, hãy nói cho bố biết, làm thế nào mà con lại… làm được như thế.
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Không nghe lời
Không nghe lời Không nghe lời
910

Không nghe lời