Không được chọn là may

26/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
- Cả kỹ sư lẫn nhà báo cùng cầu hôn với con gái tôi.

- Thế ai là người may mắn?

- Tay nhà báo. Vì con gái tôi thích anh kỹ sư hơn.
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Không được chọn là may
Không được chọn là may Không được chọn là may
910

Không được chọn là may