Kinh nghiệm

03/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Một bác sĩ truyền kinh nghiệm cho người phụ tá trẻ:

- Khi người ta đến khám bệnh đau bụng, tôi hỏi anh ta có chơi golf không. Nếu anh ta trả lời "có" thì tôi khuyên anh ta "stop". Nếu anh ta trả lời "không" thì tôi khuyên anh ta bắt đầu chơi đi.
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Kinh nghiệm
Kinh nghiệm Kinh nghiệm
910

Kinh nghiệm