Ngày nào cũng gặp

28/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Trong tiết Sinh học.
- Cô giáo: Trong các em, có ai đã từng gặp tắc kè chưa?
- Nam (xung phong): Dạ! Tắc kè thì ngày nào em cũng gặp ạ!
- Cô giáo: Thế em gặp nó ở đâu? Trên cây hay hốc núi đá?
- Nam: Dạ, ở trong bình rượu của bố mẹ ạ!
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Ngày nào cũng gặp
Ngày nào cũng gặp Ngày nào cũng gặp
910

Ngày nào cũng gặp