Người vợ tuyệt vời

02/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Hai người bạn nói chuyện với nhau:

- Có lẽ mình phải viết đơn xin ly dị.

- Sao vậy?

- Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào.

- Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người vợ tuyệt vời như thế.
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Người vợ tuyệt vời
Người vợ tuyệt vời Người vợ tuyệt vời
910

Người vợ tuyệt vời