Nhắm mắt nhìn thế nào?

03/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Trong giờ, TVH và TĐ đang ngồi buôn
- TĐ: Này, ko biết lúc nhắm mắt, nhìn mặt mình như thế nào nhỉ?
- TVH: Ngốc thế. Mở mắt ra mà nhìn.
- TĐ (lộn ruột): !?!
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Nhắm mắt nhìn thế nào?
Nhắm mắt nhìn thế nào? Nhắm mắt nhìn thế nào?
910

Nhắm mắt nhìn thế nào?