Nhường đường

03/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Vị giáo sư nọ đang đi trong ngõ gặp một người cao to, ưỡn ngực:

- Tao không bao giờ nhường đường cho kẻ ngu.

- Vị giáo sư mỉm cười, nép vào bậc thềm: Còn tôi thì luôn làm như vậy.
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Nhường đường
Nhường đường Nhường đường
910

Nhường đường