Phát triển

03/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Sau 3 tháng hè, MR gặp lại AD
- MR: Ngày trước tôi hay gọi bà là “Hột mít”, bây giờ nhìn ra ko phải.
- AD (mắc cỡ): Vậy bây giờ tôi là gì ?
- MR: Ờ…quả mít.
- AD: (xách guốc lên)...
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Phát triển
Phát triển Phát triển
910

Phát triển