Quả nhiều C

03/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
- ĐĐ: Bà có biết quả nào có nhiều “C” ko?
- TVH: Quả cóc!
- ĐĐ: Why?
- TVH: Vì cóc có hai chữ “C” lận mà.
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Quả nhiều C
Quả nhiều C Quả nhiều C
910

Quả nhiều C