Sến toàn tập

Share:
Cô và chàng đi vào công viên tâm sự... 'gần đó có một bà đang giải quyết...trong lùm cây'. Cô gái nũng nịu hỏi:

- 'Anh có yêu em không? Anh không yêu em là em chết cho anh coi!'

...Chàng dẹo giọng trả lời:

- "Anh rất yêu em, nếu em không yêu anh thì anh cũng chết cho em coi!"...

Bà già nảy giờ nghe tức quá, liền chửi: "Tao mà không *i được là tụi bây cũng chết!!!