Thương binh Từ Hải

28/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Trong giờ giảng văn ở trường Đại học Tổng hợp, giáo sư hỏi nữ sinh viên A:

- Chị hãy cho nhận xét về nhân vật Từ Hải trong truyện Kiều của Nguyễn Du?

- Thưa giáo sư. Nữ sinh viên A trả lời

- Từ Hải là một thương binh ạ!

- Sao lại thế? - Giáo sư ngạc nhiên hỏi.

- Dạ thưa... chả là Nguyễn Du viết về Từ Hải: "Một tay gầy dựng cơ đồ..."!
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Thương binh Từ Hải
Thương binh Từ Hải Thương binh Từ Hải
910

Thương binh Từ Hải