Thương người

28/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
AD đi thi nữ sinh thanh lịch. Giám khảo hỏi: Em tự thấy mình có ưu điểm gì?

AD: Dạ, em thấy em có lòng thương người...

Giám khảo: Cụ thể ra sao, em nói nghe coi?

AD: Dạ, cứ bạn nam nào nói thương em, là em thương lại liền hà!
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Thương người
Thương người Thương người
910

Thương người