Tội lừa dối

28/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
rong buổi thi về luật hình sự:

- Anh hãy cho biết, thế nào là sự lừa dối?

- Thưa giáo sư, điều đó sẽ xảy ra khi thầy cho tôi rớt.

- Nghĩa là sao? Hãy giải thích cụ thể?

- Theo bộ luật hình sự thì lừa dối là tội của những kẻ chuyên dựa vào việc người khác không biết nhằm gây thiệt hại cho người ta, thưa giáo sư!
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Tội lừa dối
Tội lừa dối Tội lừa dối
910

Tội lừa dối