Viết cho chính mình

03/09/2014 - Xuất Bản: tai game mien phi
Trong lớp học, thày hỏi trò:

- Em đang viết gì vậy?

- Một bức thư cho chính mình ạ!

- Trong đó nói gì?

- Ngày mai em mới có thể biết được điều đó sau khi nhận thư.
top Facebook Google twitter
Từ khóa: Viết cho chính mình
Viết cho chính mình Viết cho chính mình
910

Viết cho chính mình