Chẳng ai là vô dụng

Share:
Trong thời chiến có hai thanh niên trốn quân dịch bị bắt. Trong văn phòng, vị đại úy điều tra:
- Anh này, tại sao anh trốn quân dịch?
- Thưa đại úy, em bị điếc.
- Không sao, tôi sẽ xung anh vào đội gỡ mìn!
- Còn anh kia, tại sao anh trốn quân dịch?
- Thưa đại úy, em bị cận thị.
- Không sao, không sao, tôi sẽ xung anh vào đội đánh sáp lá cà!