Mẹo iWin - Kỹ thuật xếp bài để chiến thắng trong Mậu Binh

Share:

Kỹ thuật xếp bài để chiến thắng trong Mậu Binh

Xếp bài để chiến thắng Mậu Binh trong iWin Online
1. Cách xếp theo kiểu 3 thùng phé

Xếp thùng ở chi đầu và chi cuối xếp đôi mạnh nhất. Còn nếu xếp đôi mạnh nhất vào chi giữa thì gọi là 3 thùng phé thủ.

2. Cách xếp theo kiểu 3 đao

Xếp chi đầu là sảnh tiếp theo là 3 đôi. Tùy vào bài và cách chơi của từng người mà chọn để đôi mạnh nhất ở chi giữa hay chi cuối.

3. Xếp theo kiểu Thùng/sảnh/cù lũ

Chia 2 đôi ở chi đầu và 2 đôi chi giữa còn chi cuối để mậu thầu.

4. Theo kiểu thú phé dương

Chia 2 đôi ở chi đầu, 1 đôi mạnh hơn đôi còn lại ở chi giữa, đôi còn lại cho vào chi cuối

5. Kỹ thuật 3 phé bắn bài

Xếp mỗi đôi ở 1 chi sao cho chi trước mạnh hơn chi sau để tránh binh lủng

6. Kỹ thuật 3 phé thủ

Xếp 2 đôi ở chi đầu, 1 đôi chi giữa, chi cuối là mậu thầu

Chúc các bạn thành công!

Tải Về Máy